< Start

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENTTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.221.081 1.200.873

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 13.877 13.947 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.221.081 1.200.873 13.877 13.947 0
     TOTAAL: 68.621 68.051 981 26 0
     TOTAAL: 467.791 467.392 0 357 0
     TOTAAL: 79.711 79.711 41 460 0
     TOTAAL: 17.391 13.438 0 0 0
     TOTAAL: 22.063 22.063 0 12 0
     TOTAAL: 914 914 0 0 0
     TOTAAL: 85.948 83.888 433 0 0
     TOTAAL: 246.520 232.132 12.269 12.887 0
     TOTAAL: 9.639 9.639 153 5 0
     TOTAAL: 22.347 22.664 0 200 0
     TOTAAL: 77.321 78.166 0 0 0
     TOTAAL: 635 635 0 0 0
     TOTAAL: 114.426 114.426 0 0 0
     TOTAAL: 2.438 2.438 0 0 0
     TOTAAL: 5.316 5.316 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA 21.424
BEHEER KUNSTSITE Niet van toepassing
DAB CATERING EN SCHOONMAAK 29.254
DAB DOCUMENTBEHEER 1.298
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.945
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 915
DAB INVESTERINGSPROGRAMMA ENERGIEBEHEER OVERHEIDSGEBOUWEN 40.000
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 2.992
DESINGEL 10.092
EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN 77.043
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 354
KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 16.573
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTEREN Niet van toepassing
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.674
LITERATUUR VLAANDEREN 13.279
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 8.849
OPERA BALLET VLAANDEREN 53.459
SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN 28.096
TOPSTUKKENFONDS 2.257
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 92.714
VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS 30.817
VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Niet van toepassing
VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL 34.739
VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP Niet van toepassing
VVOB 23.794
Z33 Niet van toepassing

Totaal: 494.568


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam