< Start

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, ICT, EN FACILITAIR MANAGEMENTTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 900.515 951.353

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.084 13.172 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 900.515 951.353 2.084 13.172 0
     TOTAAL: 279 279 0 0 0
     TOTAAL: 8.329 8.524 157 5 0
     TOTAAL: 27.465 28.329 0 540 0
     TOTAAL: 58.148 62.439 0 0 0
     TOTAAL: 84.551 87.377 550 0 0
     TOTAAL: 356.417 383.634 292 365 0
     TOTAAL: 67.921 67.921 170 636 0
     TOTAAL: 9.502 10.583 0 44 0
     TOTAAL: 914 914 0 0 0
     TOTAAL: 21.312 21.466 540 0 0
     TOTAAL: 160.693 174.903 375 11.582 0
     TOTAAL: 635 635 0 0 0
     TOTAAL: 96.563 96.563 0 0 0
     TOTAAL: 3.162 3.162 0 0 0
     TOTAAL: 4.624 4.624 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
BEHEER KUNSTSITE Niet van toepassing
DAB CATERING EN SCHOONMAAK 25.562
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.167
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 801
DAB ICT 39.680
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 2.200
DESINGEL 9.176
EIGEN VERMOGEN INFORMATIE VLAANDEREN 21.141
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 1.525
FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR 62.751
KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 8.041
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE Niet van toepassing
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.690
LITERATUUR VLAANDEREN 9.922
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 7.312
OPERA BALLET VLAANDEREN 43.009
SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN 24.625
TOPSTUKKENFONDS 4.255
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 72.105
VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS 28.354
VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL 16.530
VLAAMSE VERENIGING VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN TECHNISCHE BIJSTAND 15.593
VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP Niet van toepassing

Totaal: 398.439


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam