< Start

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, ICT, EN FACILITAIR MANAGEMENTTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 958.385 933.783

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.005 11.589 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 958.385 933.783 2.005 11.589 0
     TOTAAL: 67.546 67.292 350 176 0
     TOTAAL: 386.658 388.103 0 364 0
     TOTAAL: 69.775 69.775 137 673 0
     TOTAAL: 10.211 10.211 0 44 0
     TOTAAL: 914 914 0 0 0
     TOTAAL: 35.928 31.428 590 0 0
     TOTAAL: 193.086 170.201 590 10.127 0
     TOTAAL: 8.329 8.329 338 5 0
     TOTAAL: 22.219 22.536 0 200 0
     TOTAAL: 56.927 58.202 0 0 0
     TOTAAL: 635 635 0 0 0
     TOTAAL: 98.808 98.808 0 0 0
     TOTAAL: 2.641 2.641 0 0 0
     TOTAAL: 4.708 4.708 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA 19.027
BEHEER KUNSTSITE Niet van toepassing
DAB CATERING EN SCHOONMAAK 25.142
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.434
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 743
DAB ICT 39.204
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 1.766
DESINGEL 8.409
EIGEN VERMOGEN INFORMATIE VLAANDEREN 31.383
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 921
KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 8.948
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE Niet van toepassing
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.391
LITERATUUR VLAANDEREN 10.369
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 7.336
OPERA BALLET VLAANDEREN 44.693
SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN 24.835
TOPSTUKKENFONDS 2.813
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 67.721
VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS 27.340
VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL 21.135
VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP Niet van toepassing
VVOB 14.834

Totaal: 362.444


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam