< Start

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, ICT, EN FACILITAIR MANAGEMENTTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 935.237 943.018

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 1.192 4.878 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 935.237 943.018 1.192 4.878 0
     TOTAAL: 279 279 0 0 0
     TOTAAL: 8.129 8.266 0 5 0
     TOTAAL: 21.854 20.855 0 55 0
     TOTAAL: 58.098 56.329 0 0 0
     TOTAAL: 91.506 93.334 550 0 0
     TOTAAL: 352.365 383.804 0 344 0
     TOTAAL: 68.235 68.235 71 663 0
     TOTAAL: 9.509 10.266 0 44 0
     TOTAAL: 735 735 0 0 0
     TOTAAL: 20.644 20.644 206 0 0
     TOTAAL: 199.261 175.649 365 3.767 0
     TOTAAL: 635 635 0 0 0
     TOTAAL: 96.563 96.563 0 0 0
     TOTAAL: 2.800 2.800 0 0 0
     TOTAAL: 4.624 4.624 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
BEHEER KUNSTSITE Niet van toepassing
DAB CATERING EN SCHOONMAAK 25.843
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.158
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 738
DAB ICT 38.322
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 2.102
DESINGEL 8.936
EIGEN VERMOGEN INFORMATIE VLAANDEREN 18.367
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 1.820
FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR 55.218
KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 5.554
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE Niet van toepassing
KUNSTHUIS OPERA VLAANDEREN BALLET VLAANDEREN 41.841
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.688
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 6.856
SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN 23.576
TOPSTUKKENFONDS 2.195
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 66.506
VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS 27.546
VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN 10.042
VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL 14.714
VLAAMSE VERENIGING VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN TECHNISCHE BIJSTAND 13.620
VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP Niet van toepassing

Totaal: 369.642


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam