< Start

DE VLAAMSE BEVOEGDE MINISTER(S)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 280.192 747.991

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 131 568 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 280.192 747.991 131 568 0
     TOTAAL: 3.504 3.493 0 0 0
     TOTAAL: 99.682 99.682 0 0 0
     TOTAAL: 1.600 469.375 0 0 0
     TOTAAL: 24.931 24.931 61 185 0
     TOTAAL: 44.893 45.015 0 0 0
     TOTAAL: 5.307 5.307 0 0 0
     TOTAAL: 67.462 67.462 0 0 0
     TOTAAL: 32.813 32.726 70 383 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
Daarkom Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Niet van toepassing

Totaal: 0


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam