< Start

DE VLAAMSE BEVOEGDE MINISTER(S)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 902.331 1.065.180

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 22.701 4.425 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 902.331 1.065.180 22.701 4.425 0
     TOTAAL: 4.547 4.547 0 0 0
     TOTAAL: 102.431 102.431 0 0 0
     TOTAAL: 351.611 575.361 0 0 0
     TOTAAL: 24.893 24.893 74 135 0
     TOTAAL: 49.751 49.873 0 0 0
     TOTAAL: 66.210 66.210 2.448 196 0
     TOTAAL: 89.000 62.451 20.000 3.594 0
     TOTAAL: 6.091 6.091 0 0 0
     TOTAAL: 5.126 5.126 0 0 0
     TOTAAL: 5.307 5.307 0 0 0
     TOTAAL: 70.834 70.834 0 0 0
     TOTAAL: 93.700 59.190 0 0 0
     TOTAAL: 32.830 32.866 179 500 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAARKOM VLAAMS-MAROKKAANS CULTURENHUIS Niet van toepassing
EIGEN VERMOGEN VH INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK 58.987

Totaal: 58.987


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam