< Start

DE VLAAMSE BEVOEGDE MINISTER(S)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 627.265 755.091

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 126 608 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 627.265 755.091 126 608 0
     TOTAAL: 3.504 10.627 0 0 0
     TOTAAL: 90.595 90.595 0 0 0
     TOTAAL: 351.740 472.015 0 0 0
     TOTAAL: 17.226 17.139 55 203 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 25.095 25.095 61 225 0
     TOTAAL: 44.694 45.404 0 0 0
     TOTAAL: 5.307 5.000 0 0 0
     TOTAAL: 19.444 19.444 10 180 0
     TOTAAL: 351 463 0 0 0
     TOTAAL: 69.309 69.309 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
FLANDERS FUTURE TECHFUND 76.111

Totaal: 76.111


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam
Daarkom Vlaams-Marokkaans Culturenhuis