< Start

DE VLAAMSE BEVOEGDE MINISTER(S)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 369.644 703.090

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 304 608 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 369.644 703.090 304 608 0
     TOTAAL: 3.504 8.043 0 0 0
     TOTAAL: 89.925 89.925 0 0 0
     TOTAAL: 101.687 430.737 0 0 0
     TOTAAL: 16.876 16.789 30 203 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 25.032 25.032 264 225 0
     TOTAAL: 38.753 39.120 0 0 0
     TOTAAL: 5.307 4.772 0 0 0
     TOTAAL: 19.357 19.357 10 180 0
     TOTAAL: 351 463 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 68.852 68.852 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting

Totaal: 0


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam