< Start < Minister

Ronde: 2022 Opmaak - ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Instelling: PRIVATE UITBETALINGSACTOREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 76tem79_G_F_302_PrivateUitbAct_BO2022_ESR.pdf
61.784 VR 2021 2810 MED.0372-21 BBT Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 76tem79_G_F_302_Kinderbijslagfondsen_BA2021_ESR.pdf
60.228
2021 1ste aanpassing – ontwerp 76tem79_G_F_302_Kinderbijslagfondsen_BA2021_ESR.pdf
60.228 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 76tem79_G_F_302_Kinderbijslagfondsen_BO2021_ESR.pdf
59.388
2021 Opmaak - ontwerp 76tem79_G_F_302_Kinderbijslagfondsen_BO2021_ESR.pdf
59.388 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf