< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Instelling: OPGROEIEN REGIE


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 18_Opgroeien regie_BU2023.pdf
6.726.204 VR 2024 1705 MED.0175-10 BBT WVG.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 2_G_F_297_OpgroeienRegie_BA2023_ART.pdf
6.706.632
2023 1ste aanpassing – ontwerp 2_G_F_297_OpgroeienRegie_BA2023_ART.pdf
6.706.632 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 2_G_F_297_OpgroeienRegie_BO2023_ART.pdf
6.626.152
2023 Opmaak - ontwerp 2_G_F_297_OpgroeienRegie_BO2023_ART.pdf
6.626.152 VR 2022 2810 MED.0398-19 BBT WVG.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 18_Opgroeien regie_BU2022.pdf
17_Fonds Jongerenwelzijn (FJW)_BU2022.pdf
6.199.445 VR 2023 1205 MED.0167-1 BBT WVG.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd IVA_1_G_F_297_OpgroeienRegie_2BA2022_ART.pdf
5.956.710
2022 2de aanpassing – ontwerp IVA_1_G_F_297_OpgroeienRegie_2BA2022_ART.pdf
5.956.710 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 2_G_F_297_OpgroeienRegie_BA2022_ART.pdf
5.910.351
2022 1ste aanpassing – ontwerp 2_G_F_297_OpgroeienRegie_BA2022_ART.pdf
5.910.351 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 2_G_F_297_OpgroeienRegie_BO2022_ART.pdf
5.921.652
2022 Opmaak - ontwerp 2_G_F_297_OpgroeienRegie_BO2022_ART.pdf
5.921.652 VR 2021 2810 MED.0372-21 BBT Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf