< Start < Minister

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Instelling: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET KADER VAN HET GEZINSBELEID


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 3_G_F_224_VUTG_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
3_G_F_224_VUTG_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
1.102.032
2021 1ste aanpassing – ontwerp 3_G_F_224_VUTG_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
3_G_F_224_VUTG_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
1.102.032 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 3_G_F_224_VUTG_BO2021_ART.pdf
1.082.277
2021 Opmaak - ontwerp 3_G_F_224_VUTG_BO2021_ART.pdf
1.082.277 VR 2020 2810 MED.0346-4 BBT WVGA.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 224_VUTG_Uitvoer2020.pdf
1.119.061 VR 2021 2105 MED.0177-29 BBT WVGA.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 4_G_F_224_VUTG_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
4_G_F_224_VUTG_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
1.065.712
2020 2de aanpassing - ontwerp 4_G_F_224_VUTG_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
4_G_F_224_VUTG_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
1.065.712 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 4_G_F_224_VUTG_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
4_G_F_224_VUTG_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
1.065.712
2020 1ste aanpassing – ontwerp 4_G_F_224_VUTG_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
4_G_F_224_VUTG_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
1.065.712 VR 2020 0405 MED.0146-12 BBT Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 4_G_F_224_VUTG_BO2020_ART_1_Ontv.pdf
4_G_F_224_VUTG_BO2020_ART_2_Uitg.pdf
1.003.263
2020 Opmaak - ontwerp 4_G_F_224_VUTG_BO2020_ART_1_Ontv.pdf
4_G_F_224_VUTG_BO2020_ART_2_Uitg.pdf
1.003.263 VR 2019 0811 MED.0373-25 BBT WVGA.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 6_G_F_224_VUTG_BA2019_ART_1_Ontv.pdf
6_G_F_224_VUTG_BA2019_ART_2_Uitg.pdf
1.020.715
2019 1ste aanpassing - ontwerp 6_G_F_224_VUTG_BA2019_ART_1_Ontv.pdf
6_G_F_224_VUTG_BA2019_ART_2_Uitg.pdf
1.020.715 Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin_d13-2-G_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 986.320
2019 opmaak - ontwerp 986.320