< Start < Minister

Ronde: 2021 Opmaak - goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE BEVOEGDE MINISTER(S)

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Instelling: Daarkom Vlaams-Marokkaans Culturenhuis


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 Opmaak - goedgekeurd Niet van toepassing
2021 Opmaak - ontwerp Niet van toepassing N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd Niet van toepassing
2020 2de aanpassing - ontwerp Niet van toepassing N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd Niet van toepassing
2020 1ste aanpassing – ontwerp Niet van toepassing
2020 Opmaak - goedgekeurd Niet van toepassing