< Start < Minister

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Instelling: DBFM SCHOLEN VAN MORGEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 48_F_D_211_DFBMSVM_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
48_F_D_211_DFBMSVM_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
347.583
2021 1ste aanpassing – ontwerp 48_F_D_211_DFBMSVM_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
48_F_D_211_DFBMSVM_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
347.583 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 48_F_D_211_DFBMSVM_BO2021_ESR.pdf
338.481
2021 Opmaak - ontwerp 48_F_D_211_DFBMSVM_BO2021_ESR.pdf
338.481 VR 2020 2810 MED.0346-11 BBT Onderwijs en Vorming 2021.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 211_DBFMSvM_BU2020.pdf
256.529 VR 2021 2105 MED.0177-15 BBT Onderwijs.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 52_F_D_211_DFBMSVM_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
52_F_D_211_DFBMSVM_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
271.265
2020 2de aanpassing - ontwerp 52_F_D_211_DFBMSVM_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
52_F_D_211_DFBMSVM_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
271.265 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 52_F_D_211_DFBMSVM_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
52_F_D_211_DFBMSVM_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
271.265
2020 1ste aanpassing – ontwerp 52_F_D_211_DFBMSVM_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
52_F_D_211_DFBMSVM_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
271.265 VR 2020 0405 MED.0146-11 BBT Onderwijs en Vorming.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 51_F_D_211_DFBMSVM_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
51_F_D_211_DFBMSVM_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
284.479
2020 Opmaak - ontwerp 51_F_D_211_DFBMSVM_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
51_F_D_211_DFBMSVM_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
284.479 VR 2019 0811 MED.0373-21BIS BBT Onderwijs.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 68_F_D_211_DFBMSVM_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
68_F_D_211_DFBMSVM_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
261.616
2019 1ste aanpassing - ontwerp 68_F_D_211_DFBMSVM_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
68_F_D_211_DFBMSVM_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
261.616 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming_d13-2-F_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 69_F_E_DFBMSVM_BO2019 CORRECTIE_1_Ontv_G.pdf
69_F_E_DFBMSVM_BO2019 CORRECTIE_2_Uitg_G.pdf
246.579
2019 opmaak - ontwerp 69_F_E_DFBMSVM_BO2019 CORRECTIE_1_Ontv.pdf
69_F_E_DFBMSVM_BO2019 CORRECTIE_2_Uitg.pdf
246.579 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming_d13-2-F.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf