< Start < Minister

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Instelling: VLAAMSE HOGESCHOLENRAAD


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 95_F_D_203_VLHORA_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
95_F_D_203_VLHORA_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
95_F_D_203_VLHORA_BA2021_ESR_3_Res.pdf
1.913
2021 1ste aanpassing – ontwerp 95_F_D_203_VLHORA_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
95_F_D_203_VLHORA_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
95_F_D_203_VLHORA_BA2021_ESR_3_Res.pdf
1.913 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 95_F_D_203_VLHORA_BO2021_ESR.pdf
1.792
2021 Opmaak - ontwerp 95_F_D_203_VLHORA_BO2021_ESR.pdf
1.792 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 203_VLHORA_BU2020.pdf
5.393 VR 2021 2105 MED.0177-15 BBT Onderwijs.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd Niet van toepassing Niet van toepassing
2020 2de aanpassing - ontwerp Niet van toepassing Niet van toepassing N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd Niet van toepassing Niet van toepassing
2020 1ste aanpassing – ontwerp Niet van toepassing Niet van toepassing
2020 Opmaak - goedgekeurd Niet van toepassing Niet van toepassing
2020 Opmaak - ontwerp Niet van toepassing Niet van toepassing
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 85_F_D_203_VHLORA_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
85_F_D_203_VHLORA_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
85_F_D_203_VHLORA_BA2019_ESR_3_Res.pdf
2.119
2019 1ste aanpassing - ontwerp 85_F_D_203_VHLORA_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
85_F_D_203_VHLORA_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
85_F_D_203_VHLORA_BA2019_ESR_3_Res.pdf
2.119 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming_d13-2-F_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 85_F_E_VHLORA_BO2019_Correct_1_Ontv_G.pdf
85_F_E_VHLORA_BO2019_Correct_2_Uitg_G.pdf
85_F_E_VHLORA_BO2019_Correct_3_Res_G.pdf
2.113
2019 opmaak - ontwerp 85_F_E_VHLORA_BO2019_Correct_1_Ontv.pdf
85_F_E_VHLORA_BO2019_Correct_2_Uitg.pdf
85_F_E_VHLORA_BO2019_Correct_3_Res.pdf
2.113 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming_d13-2-F.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf