< Start < Minister

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Instelling: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 4_G_F_193_VASGAZ_BA2022_ART.pdf
130
2022 1ste aanpassing – ontwerp 4_G_F_193_VASGAZ_BA2022_ART.pdf
130 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 4_G_F_193_VASGAZ_BO2022_ART.pdf
55
2022 Opmaak - ontwerp 4_G_F_193_VASGAZ_BO2022_ART.pdf
55 VR 2021 2810 MED.0372-21 BBT Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 193_Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ)_BU2021.pdf
143 VR 2022 2005 MED.0181-5 BBT WVGA.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 4_G_F_193_VASGAZ_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
4_G_F_193_VASGAZ_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
195
2021 1ste aanpassing – ontwerp 4_G_F_193_VASGAZ_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
4_G_F_193_VASGAZ_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
195 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 4_G_F_193_VASGAZ_BO2021_ART.pdf
104
2021 Opmaak - ontwerp 4_G_F_193_VASGAZ_BO2021_ART.pdf
104 VR 2020 2810 MED.0346-4 BBT WVGA.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 193_VASGAZ_Uitvoer2020.pdf
104 VR 2021 2105 MED.0177-29 BBT WVGA.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf