< Start < Minister < FD0-9FEDTEA-OI

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Instelling: UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak - ontwerp 86tem108_F_D_190_UHS_BO2023_ESR.pdf
4.723.421 VR 2022 2810 MED.0398-28 BBT Onderwijs.pdf
2022 2de aanpassing – ontwerp 95tem123_F_D_190_UHS_BA2022_ESR.pdf
4.445.457
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 95tem123_F_D_190_UHS_BA2022_ESR.pdf
4.445.457
2022 1ste aanpassing – ontwerp 95tem123_F_D_190_UHS_BA2022_ESR.pdf
4.445.457 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 97tem125_F_D_190_UHS_BO2022_ESR_amendement.pdf
4.254.636
2022 Opmaak - ontwerp 97tem125_F_D_190_UHS_BO2022_ESR.pdf
4.254.636 VR 2021 2810 MED.0372-16 BBT Onderwijs en Vorming.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 190_UHS_Groep_BU2021.pdf
4.865.501 VR 2022 2005 MED.0181-9 BBT Onderwijs.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 97tem125_F_D_190_UHS_BA2021_ESR.pdf
4.098.841
2021 1ste aanpassing – ontwerp 97tem125_F_D_190_UHS_BA2021_ESR.pdf
4.098.841 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 97tem126_F_D_190_UHS_BO2021_ESR.pdf
4.098.309
2021 Opmaak - ontwerp 97tem126_F_D_190_UHS_BO2021_ESR.pdf
4.098.309 VR 2020 2810 MED.0346-11 BBT Onderwijs en Vorming 2021.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf