< Start < Minister

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Instelling: VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 71_S_A_187_VlaanderenConnect_BA2022_ESR.pdf
27.911
2022 1ste aanpassing – ontwerp 71_S_A_187_VlaanderenConnect_BA2022_ESR.pdf
27.911 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 71_S_A_187_VlaanderenConnect_BO2022_ESR.pdf
26.935
2022 Opmaak - ontwerp 71_S_A_187_VlaanderenConnect_BO2022_ESR.pdf
26.935 VR 2021 2810 MED.0372-4 BBT Digitalisering en Facilitair Management.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 187_Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel (Vlaanderen connect)_BU2021.pdf
24.211 VR 2022 2005 MED.0181-15 BBT Digitialisering en FM.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 71_S_A_187_VlaanderenConnect_BA2021_1_Ontv.pdf
71_S_A_187_VlaanderenConnect_BA2021_2_Uitg.pdf
21.292
2021 1ste aanpassing – ontwerp 71_S_A_187_VlaanderenConnect_BA2021_1_Ontv.pdf
71_S_A_187_VlaanderenConnect_BA2021_2_Uitg.pdf
21.292 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 71_S_A_187_VlaanderenConnect_BO2021_ESR_amendement.pdf
21.135
2021 Opmaak - ontwerp 71_S_A_187_VlaanderenConnect_BO2021_ESR.pdf
21.135 VR 2020 2810 MED.0346-21 BBT ICT_.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 187_VlaanderenConnect_BU2020.pdf
17.441 VR 2021 2105 MED.0177-3 BBT Digitalisering en FM.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf