< Start < Minister

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Instelling: MOEV


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 49_F_D_177_MOEV_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
49_F_D_177_MOEV_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
49_F_D_177_MOEV_BA2021_ESR_3_Res.pdf
9.450
2021 1ste aanpassing – ontwerp 49_F_D_177_MOEV_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
49_F_D_177_MOEV_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
49_F_D_177_MOEV_BA2021_ESR_3_Res.pdf
9.450 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 49_F_D_177_MOEV_BO2021_ESR.pdf
9.206
2021 Opmaak - ontwerp 49_F_D_177_MOEV_BO2021_ESR.pdf
9.206 VR 2020 2810 MED.0346-11 BBT Onderwijs en Vorming 2021.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 177_MOEV_BU2020.pdf
8.108 VR 2021 2105 MED.0177-15 BBT Onderwijs.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 53_F_D_177_MOEV_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
53_F_D_177_MOEV_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
53_F_D_177_MOEV_BA2020_ESR_3_Res.pdf
9.553
2020 2de aanpassing - ontwerp 53_F_D_177_MOEV_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
53_F_D_177_MOEV_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
53_F_D_177_MOEV_BA2020_ESR_3_Res.pdf
9.553 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 53_F_D_177_MOEV_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
53_F_D_177_MOEV_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
53_F_D_177_MOEV_BA2020_ESR_3_Res.pdf
9.553
2020 1ste aanpassing – ontwerp 53_F_D_177_MOEV_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
53_F_D_177_MOEV_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
53_F_D_177_MOEV_BA2020_ESR_3_Res.pdf
9.553 VR 2020 0405 MED.0146-11 BBT Onderwijs en Vorming.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 52_F_D_177_MOEV_BO2020_ESR_Ontv.pdf
52_F_D_177_MOEV_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
52_F_D_177_MOEV_BO2020_ESR_3_Res.pdf
8.179
2020 Opmaak - ontwerp 52_F_D_177_MOEV_BO2020_ESR_Ontv.pdf
52_F_D_177_MOEV_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
52_F_D_177_MOEV_BO2020_ESR_3_Res.pdf
8.179 VR 2019 0811 MED.0373-21BIS BBT Onderwijs.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 84_F_D_177_MOEV_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
84_F_D_177_MOEV_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
84_F_D_177_MOEV_BA2019_ESR_3_Res.pdf
8.639
2019 1ste aanpassing - ontwerp 84_F_D_177_MOEV_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
84_F_D_177_MOEV_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
84_F_D_177_MOEV_BA2019_ESR_3_Res.pdf
8.639 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming_d13-2-F_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 84_F_E_SVS_BO2019_1_Ontv_G.pdf
84_F_E_SVS_BO2019_2_Uitg_G.pdf
84_F_E_SVS_BO2019_3_Res_G.pdf
9.107
2019 opmaak - ontwerp 84_F_E_SVS_BO2019_1_Ontv.pdf
84_F_E_SVS_BO2019_2_Uitg.pdf
84_F_E_SVS_BO2019_3_Res.pdf
9.107 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming_d13-2-F.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf