< Start < Minister

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Instelling: TOEGANKELIJK VLAANDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp Niet van toepassing Niet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd Niet van toepassing Niet van toepassing
2021 1ste aanpassing – ontwerp Niet van toepassing Niet van toepassing N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd Niet van toepassing Niet van toepassing
2021 Opmaak - ontwerp Niet van toepassing Niet van toepassing N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 163_ToeVla_JR2020.pdf
Zie rekening VR 2021 2105 MED.0177-9 BBT GKII.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd Niet van toepassing Niet van toepassing
2020 2de aanpassing - ontwerp Niet van toepassing Niet van toepassing N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd Niet van toepassing Niet van toepassing
2020 1ste aanpassing – ontwerp Niet van toepassing Niet van toepassing
2020 Opmaak - goedgekeurd Niet van toepassing Niet van toepassing
2020 Opmaak - ontwerp Niet van toepassing Niet van toepassing
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 57_P_C_163_AgentschapToegVl_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
57_P_C_163_AgentschapToegVl_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
3.841
2019 1ste aanpassing - ontwerp 57_P_C_163_AgentschapToegVl_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
57_P_C_163_AgentschapToegVl_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
3.841 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 56_P_C_AgentschapToegVl_BO2019_1_Ontv_G.pdf
56_P_C_AgentschapToegVl_BO2019_2_Uitg_G.pdf
3.818
2019 opmaak - ontwerp 56_P_C_AgentschapToegVl_BO2019_1_Ontv.pdf
56_P_C_AgentschapToegVl_BO2019_2_Uitg.pdf
3.818 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf