< Start < Minister

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Instelling: SCHOOL INVEST


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 50_F_D_150_Schoolinvest_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
50_F_D_150_Schoolinvest_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
160.616
2021 1ste aanpassing – ontwerp 50_F_D_150_Schoolinvest_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
50_F_D_150_Schoolinvest_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
160.616 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 50_F_D_150_Schoolinvest_BO2021_ART.pdf
165.731
2021 Opmaak - ontwerp 50_F_D_150_Schoolinvest_BO2021_ART.pdf
165.731 VR 2020 2810 MED.0346-11 BBT Onderwijs en Vorming 2021.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 150_School Invest_Uitvoer2020.pdf
63.354 VR 2021 2105 MED.0177-15 BBT Onderwijs.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 54_F_D_150_Schoolinvest_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
54_F_D_150_Schoolinvest_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
67.679
2020 2de aanpassing - ontwerp 54_F_D_150_Schoolinvest_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
54_F_D_150_Schoolinvest_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
67.679 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 54_F_D_150_Schoolinvest_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
54_F_D_150_Schoolinvest_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
67.679
2020 1ste aanpassing – ontwerp 54_F_D_150_Schoolinvest_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
54_F_D_150_Schoolinvest_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
67.679 VR 2020 0405 MED.0146-11 BBT Onderwijs en Vorming.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 53_F_D_150_Schoolinvest_BO2020_ART_amendement_1_Ontv.pdf
53_F_D_150_Schoolinvest_BO2020_ART_amendement_2_Uitg.pdf
63.656
2020 Opmaak - ontwerp 53_F_D_150_Schoolinvest_BO2020_ART_1_Ontv.pdf
53_F_D_150_Schoolinvest_BO2020_ART_2_Uitg.pdf
63.656 VR 2019 0811 MED.0373-21BIS BBT Onderwijs.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 69_F_D_150_Schoolinvest_BA2019_ART_1_Ontv.pdf
69_F_D_150_Schoolinvest_BA2019_ART_2_Uitg.pdf
94.693
2019 1ste aanpassing - ontwerp 69_F_D_150_Schoolinvest_BA2019_ART_1_Ontv.pdf
69_F_D_150_Schoolinvest_BA2019_ART_2_Uitg.pdf
94.693 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming_d13-2-F_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 70_F_E_Schoolinvest_BO2019_1_Ontv_G.pdf
70_F_E_Schoolinvest_BO2019_2_Uitg_G.pdf
105.357
2019 opmaak - ontwerp 70_F_E_Schoolinvest_BO2019_1_Ontv.pdf
70_F_E_Schoolinvest_BO2019_2_Uitg.pdf
105.357 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming_d13-2-F.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf