< Start < Minister < SJ0-9SFCADY-OI

Ronde: 2022 Opmaak - ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Instelling: AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING


Bedragen (x 1000€):

Download