< Start < Minister

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD EN MEDIA

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Instelling: PENSIOENFONDS VOOR DE RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN VAN HET STATUTAIR PERSONEEL VAN DE NV VAN PUBLIEK RECHT VRT


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp Niet van toepassing
2019 opmaak - goedgekeurd 0
2019 opmaak - ontwerp 0