< Start < Minister

Ronde: 2021 Opmaak - ontwerp

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, ICT, EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Instelling: VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 Opmaak - ontwerp Niet van toepassing
2020 2de aanpassing - goedgekeurd Niet van toepassing
2020 2de aanpassing - ontwerp Niet van toepassing N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd Niet van toepassing
2020 1ste aanpassing – ontwerp Niet van toepassing
2020 Opmaak - goedgekeurd Niet van toepassing
2020 Opmaak - ontwerp Niet van toepassing
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 36_D_A_106_Vleva_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
36_D_A_106_Vleva_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
1.513
2019 1ste aanpassing - ontwerp 36_D_A_106_Vleva_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
36_D_A_106_Vleva_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
1.513 Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen_d13-2-D_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 36_D_A_Vleva_BO2019_1_Ontv_G.pdf
36_D_A_Vleva_BO2019_2_Uitg_G.pdf
1.505
2019 opmaak - ontwerp 36_D_A_Vleva_BO2019_1_Ontv.pdf
36_D_A_Vleva_BO2019_2_Uitg.pdf
1.505 Beleidsdomein internationaal Vlaanderen_d13-2-D.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf