< Start < Minister

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD EN MEDIA

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Instelling: DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 6_H_I_105_ULDK_BO2020_ART.pdf
1.639 VR 2019 0811 MED.0373-16 BBT Jeugd.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 8_H_I_105_ULDK_BA2019_ART.pdf
1.626 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media_d13-2-H_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 8_H_I_ULDK_BO2019_SC_1_Ontv_G.pdf
8_H_I_ULDK_BO2019_SC_2_Uitg_G.pdf
8_H_I_ULDK_BO2019_SC_3_Res_G.pdf
1.542
2019 opmaak - ontwerp 8_H_I_ULDK_BO2019_SC_1_Ontv.pdf
8_H_I_ULDK_BO2019_SC_2_Uitg.pdf
8_H_I_ULDK_BO2019_SC_3_Res.pdf
1.542 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media_d13-2-H.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf