< Start < Minister

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Instelling: DAB OVERHEIDSPERSONEEL


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 16_S_C_74_Overheidspersoneel_BO2022_ART.pdf
21.166 VR 2021 2810 MED.0372-11 BBT HR en Audit Vlaamse Overheid.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 17_S_C_74_Overheidspersoneel_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
17_S_C_74_Overheidspersoneel_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
17_S_C_74_Overheidspersoneel_BA2021_ART_3_Res.pdf
20.165
2021 1ste aanpassing – ontwerp 17_S_C_74_Overheidspersoneel_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
17_S_C_74_Overheidspersoneel_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
17_S_C_74_Overheidspersoneel_BA2021_ART_3_Res.pdf
20.165 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 17_S_C_74_Overheidspersoneel_BO2021_ART.pdf
19.056
2021 Opmaak - ontwerp 17_S_C_74_Overheidspersoneel_BO2021_ART.pdf
19.056 VR 2020 2810 MED.0346-10 BBT HR en Audit Vlaamse overheid.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 74_DABOverheidspersoneel_Uitvoer2020.pdf
17.542 VR 2021 2105 MED.0177-11 BBT HR beleid en Audit VO.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 13_P_C_74_Overheidspersoneel_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
13_P_C_74_Overheidspersoneel_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
13_P_C_74_Overheidspersoneel_BA2020_ART_3_Res.pdf
16.196
2020 2de aanpassing - ontwerp 13_P_C_74_Overheidspersoneel_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
13_P_C_74_Overheidspersoneel_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
13_P_C_74_Overheidspersoneel_BA2020_ART_3_Res.pdf
16.196 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 13_P_C_74_Overheidspersoneel_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
13_P_C_74_Overheidspersoneel_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
13_P_C_74_Overheidspersoneel_BA2020_ART_3_Res.pdf
16.196
2020 1ste aanpassing – ontwerp 13_P_C_74_Overheidspersoneel_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
13_P_C_74_Overheidspersoneel_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
13_P_C_74_Overheidspersoneel_BA2020_ART_3_Res.pdf
16.196 VR 2020 0405 MED.0146-3 BBT HR en Audit Vlaamse overheid.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 13_P_C_74_Overheidspersoneel_BO2020_ART.pdf
15.769
2020 Opmaak - ontwerp 13_P_C_74_Overheidspersoneel_BO2020_ART.pdf
15.769 VR 2019 0811 MED.0373-20 BBT HR en Audit Vlaamse overheid.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 15_P_C_74_Overheidspersoneel_BA2019_ART.pdf
17.299
2019 1ste aanpassing - ontwerp 15_P_C_74_Overheidspersoneel_BA2019_ART.pdf
17.299 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 15_P_C_Overheidspersoneel_BO2019_1_Ontv_G.pdf
15_P_C_Overheidspersoneel_BO2019_2_Uitg_G.pdf
15_P_C_Overheidspersoneel_BO2019_3_Res_G.pdf
13.335
2019 opmaak - ontwerp 15_P_C_Overheidspersoneel_BO2019_1_Ontv.pdf
15_P_C_Overheidspersoneel_BO2019_2_Uitg.pdf
15_P_C_Overheidspersoneel_BO2019_3_Res.pdf
13.335 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf