< Start < Minister < HB0-1HCA2CR-IS

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Instelling: MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 55_Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) - vzw_BU2023.pdf
8.747 VR 2024 1705 MED.0175-25 BBT Cultuur.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 53_H_A_55_MHKA_BA2023_ESR.pdf
8.401
2023 1ste aanpassing – ontwerp 53_H_A_55_MHKA_BA2023_ESR.pdf
8.401 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 52_H_A_55_MHKA_BO2023_ESR.pdf
8.849
2023 Opmaak - ontwerp 52_H_A_55_MHKA_BO2023_ESR.pdf
8.849 VR 2022 2810 MED.0398-11 BBT Cultuur.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 55_Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) - vzw_BU2022.pdf
8.774 VR 2023 1205 MED.0167-10 BBT Cultuur.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 55_H_A_55_MHKA_BA2022_ESR.pdf
8.047
2022 2de aanpassing – ontwerp 55_H_A_55_MHKA_BA2022_ESR.pdf
8.047 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 55_H_A_55_MHKA_BA2022_ESR.pdf
8.047
2022 1ste aanpassing – ontwerp 55_H_A_55_MHKA_BA2022_ESR.pdf
8.047 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 55_H_A_55_MHKA_BO2022_ESR.pdf
7.980
2022 Opmaak - ontwerp 55_H_A_55_MHKA_BO2022_ESR.pdf
7.980 VR 2021 2810 MED.0372-3 BBT Cultuur.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf