< Start < Minister

Ronde: 2022 Opmaak - ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Instelling: MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 38_Q_E_50_SARMinaraad_BO2022_ESR.pdf
3.758 VR 2021 2810 MED.0372-15 BBT Omgeving en Natuur.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 38_Q_E_50_SARMinaraad_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
38_Q_E_50_SARMinaraad_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
3.742
2021 1ste aanpassing – ontwerp 38_Q_E_50_SARMinaraad_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
38_Q_E_50_SARMinaraad_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
3.742 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 38_Q_E_50_SARMinaraad_BO2021_ESR.pdf
3.661
2021 Opmaak - ontwerp 38_Q_E_50_SARMinaraad_BO2021_ESR.pdf
3.661 VR 2020 2810 MED.0346-26 BBT Omgeving.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 50_MINARAAD_BU2020.pdf
3.652 VR 2021 2105 MED.0177-21 BBT Omgeving.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 40_Q_E_50_SARMinaraad_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
40_Q_E_50_SARMinaraad_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
3.652
2020 2de aanpassing - ontwerp 40_Q_E_50_SARMinaraad_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
40_Q_E_50_SARMinaraad_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
3.652 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 40_Q_E_50_SARMinaraad_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
40_Q_E_50_SARMinaraad_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
3.652
2020 1ste aanpassing – ontwerp 40_Q_E_50_SARMinaraad_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
40_Q_E_50_SARMinaraad_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
3.652 VR 2020 0405 MED.0146-25 BBT Omgeving.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 40_Q_E_50_SARMinaraad_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
40_Q_E_50_SARMinaraad_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
3.533
2020 Opmaak - ontwerp 40_Q_E_50_SARMinaraad_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
40_Q_E_50_SARMinaraad_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
3.533 VR 2019 0811 MED.0373-27BIS BBT Omgeving en Natuur.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 20_Q_E_50_SARMinaraad_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
20_Q_E_50_SARMinaraad_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
3.522
2019 1ste aanpassing - ontwerp 20_Q_E_50_SARMinaraad_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
20_Q_E_50_SARMinaraad_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
3.522 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 20_Q_H_SARMinaraad_BO2019_1_Ontv_G.pdf
20_Q_H_SARMinaraad_BO2019_2_Uitg_G.pdf
3.392
2019 opmaak - ontwerp 20_Q_H_SARMinaraad_BO2019_1_Ontv.pdf
20_Q_H_SARMinaraad_BO2019_2_Uitg.pdf
3.392 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf