< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Instelling: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 28_Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment and Trade - FIT)_BU2023.pdf
97.581 VR 2024 1705 MED.0175-24 BBT OVR en Buitenland.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 12_S_A_28_FIT_BA2023_ART.pdf
98.413
2023 1ste aanpassing – ontwerp 12_S_A_28_FIT_BA2023_ART.pdf
98.413 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 12_S_A_28_FIT_BO2023_ART.pdf
92.714
2023 Opmaak - ontwerp 12_S_A_28_FIT_BO2023_ART.pdf
92.714 VR 2022 2810 MED.0398-14 BBT Ondersteuning VR Rampenschade BB OS en IO.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 28_Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment and Trade - FIT)_BU2022.pdf
80.431 VR 2023 1205 MED.0167-8 BBT Ondersteuning VR en Buitenland.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 12_S_A_28_FIT_BA2022_ART.pdf
73.851
2022 2de aanpassing – ontwerp 12_S_A_28_FIT_BA2022_ART.pdf
73.851 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 12_S_A_28_FIT_BA2022_ART.pdf
73.851
2022 1ste aanpassing – ontwerp 12_S_A_28_FIT_BA2022_ART.pdf
73.851 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 12_S_A_28_FIT_BO2022_ART.pdf
68.574
2022 Opmaak - ontwerp 12_S_A_28_FIT_BO2022_ART.pdf
68.574 VR 2021 2810 MED.0372-5 BBT DKBUZA.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf