< Start < Minister

Ronde: 2022 1ste aanpassing – ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Instelling: AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 1_G_F_25_VSB_BA2022_ART.pdf
3.471.854
2022 1ste aanpassing – ontwerp 1_G_F_25_VSB_BA2022_ART.pdf
3.471.854 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 1_G_F_25_VSB_BO2022_ART.pdf
3.377.436
2022 Opmaak - ontwerp 1_G_F_25_VSB_BO2022_ART.pdf
3.377.436 VR 2021 2810 MED.0372-21 BBT Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 25_Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming_BU2021.pdf
3.410.728 VR 2022 2005 MED.0181-5 BBT WVGA.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 1_G_F_25_VSB_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
1_G_F_25_VSB_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
1_G_F_25_VSB_BA2021_ART_3_Res.pdf
3.225.209
2021 1ste aanpassing – ontwerp 1_G_F_25_VSB_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
1_G_F_25_VSB_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
1_G_F_25_VSB_BA2021_ART_3_Res.pdf
3.225.209 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 1_G_F_25_VSB_BO2021_ART.pdf
3.173.427
2021 Opmaak - ontwerp 1_G_F_25_VSB_BO2021_ART.pdf
3.173.427 VR 2020 2810 MED.0346-4 BBT WVGA.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 25_VSB_Uitvoer2020.pdf
3.233.586 VR 2021 2105 MED.0177-29 BBT WVGA.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf