< Start < Minister

Ronde: 2022 Opmaak - ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Instelling: VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 7_Q_E_24_VMM_BO2022_ESR.pdf
190.125 VR 2021 2810 MED.0372-15 BBT Omgeving en Natuur.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 7_Q_E_24_VMM_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
7_Q_E_24_VMM_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
7_Q_E_24_VMM_BA2021_ESR_3_Res.pdf
192.739
2021 1ste aanpassing – ontwerp 7_Q_E_24_VMM_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
7_Q_E_24_VMM_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
7_Q_E_24_VMM_BA2021_ESR_3_Res.pdf
192.739 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 7_Q_E_24_VMM_BO2021_ESR.pdf
186.764
2021 Opmaak - ontwerp 7_Q_E_24_VMM_BO2021_ESR.pdf
186.764 VR 2020 2810 MED.0346-26 BBT Omgeving.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 24_VMM_BU2020.pdf
181.060 VR 2021 2105 MED.0177-21 BBT Omgeving.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 8_Q_E_24_VMM_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
8_Q_E_24_VMM_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
8_Q_E_24_VMM_BA2020_ESR_3_Res.pdf
187.211
2020 2de aanpassing - ontwerp 8_Q_E_24_VMM_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
8_Q_E_24_VMM_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
8_Q_E_24_VMM_BA2020_ESR_3_Res.pdf
187.211 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 8_Q_E_24_VMM_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
8_Q_E_24_VMM_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
8_Q_E_24_VMM_BA2020_ESR_3_Res.pdf
187.211
2020 1ste aanpassing – ontwerp 8_Q_E_24_VMM_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
8_Q_E_24_VMM_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
8_Q_E_24_VMM_BA2020_ESR_3_Res.pdf
187.211 VR 2020 0405 MED.0146-25 BBT Omgeving.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 8_Q_E_24_VMM_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
8_Q_E_24_VMM_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
8_Q_E_24_VMM_BO2020_ESR_3_Res.pdf
182.691
2020 Opmaak - ontwerp 8_Q_E_24_VMM_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
8_Q_E_24_VMM_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
8_Q_E_24_VMM_BO2020_ESR_3_Res.pdf
182.691 VR 2019 0811 MED.0373-27BIS BBT Omgeving en Natuur.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 9_Q_E_24_VMM_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
9_Q_E_24_VMM_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
9_Q_E_24_VMM_BA2019_ESR_3_Res.pdf
183.970
2019 1ste aanpassing - ontwerp 9_Q_E_24_VMM_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
9_Q_E_24_VMM_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
9_Q_E_24_VMM_BA2019_ESR_3_Res.pdf
183.970 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 9_Q_H_VMM_BO2019_1_Ontv_G.pdf
9_Q_H_VMM_BO2019_2_Uitg_G.pdf
9_Q_H_VMM_BO2019_3_Res_G.pdf
188.440
2019 opmaak - ontwerp 9_Q_H_VMM_BO2019_DR_1_Ontv.pdf
9_Q_H_VMM_BO2019_DR_2_Uitg.pdf
9_Q_H_VMM_BO2019_DR_3_Res.pdf
188.440 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf