< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Instelling: VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 22_Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)_BU2023.pdf
943.179 VR 2024 1705 MED.0175-10 BBT WVG.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 4_G_F_22_VIPA_BA2023_ART.pdf
896.374
2023 1ste aanpassing – ontwerp 4_G_F_22_VIPA_BA2023_ART.pdf
896.374 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 4_G_F_22_VIPA_BO2023_ART.pdf
971.360
2023 Opmaak - ontwerp 4_G_F_22_VIPA_BO2023_ART.pdf
971.360 VR 2022 2810 MED.0398-19 BBT WVG.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 22_Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)_BU2022.pdf
854.829 VR 2023 1205 MED.0167-1 BBT WVG.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 4_G_F_22_VIPA_BA2022_ART.pdf
882.433
2022 2de aanpassing – ontwerp 4_G_F_22_VIPA_BA2022_ART.pdf
882.433 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 4_G_F_22_VIPA_BA2022_ART.pdf
882.433
2022 1ste aanpassing – ontwerp 4_G_F_22_VIPA_BA2022_ART.pdf
882.433 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 4_G_F_22_VIPA_BO2022_ART.pdf
905.278
2022 Opmaak - ontwerp 4_G_F_22_VIPA_BO2022_ART.pdf
905.278 VR 2021 2810 MED.0372-21 BBT Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf