< Start < Minister < GB0-1GGF2RX-IS

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Instelling: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 21_Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)_BU2023.pdf
2.829.322 VR 2024 1705 MED.0175-10 BBT WVG.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 3_G_F_21_VAPH_BA2023_ART.pdf
2.840.539
2023 1ste aanpassing – ontwerp 3_G_F_21_VAPH_BA2023_ART.pdf
2.840.539 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 3_G_F_21_VAPH_BO2023_ART.pdf
2.647.379
2023 Opmaak - ontwerp 3_G_F_21_VAPH_BO2023_ART.pdf
2.647.379 VR 2022 2810 MED.0398-19 BBT WVG.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 21_Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)_BU2022.pdf
2.478.485 VR 2023 1205 MED.0167-1 BBT WVG.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 3_G_F_21_VAPH_BA2022_ART.pdf
2.273.295
2022 2de aanpassing – ontwerp 3_G_F_21_VAPH_BA2022_ART.pdf
2.273.295 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 3_G_F_21_VAPH_BA2022_ART.pdf
2.273.295
2022 1ste aanpassing – ontwerp 3_G_F_21_VAPH_BA2022_ART.pdf
2.273.295 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 3_G_F_21_VAPH_BO2022_ART.pdf
2.127.561
2022 Opmaak - ontwerp 3_G_F_21_VAPH_BO2022_ART.pdf
2.127.561 VR 2021 2810 MED.0372-21 BBT Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf