< Start < Minister

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Instelling: VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 20_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
20_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
52.589 VR 2019 0811 MED.0373-24 BBT Wonen.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 21_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
21_Q_G_13_VlaamsFinfonds_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
51.666 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 21_Q_C_VlaamsFinfonds_BO2019_1_Ontv_G.pdf
21_Q_C_VlaamsFinfonds_BO2019_2_Uitg_G.pdf
46.842
2019 opmaak - ontwerp 21_Q_C_VlaamsFinfonds_BO2019_1_Ontv.pdf
21_Q_C_VlaamsFinfonds_BO2019_2_Uitg.pdf
46.842 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf