< Start < Minister

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN FINANCIËN EN BEGROTING

Instelling: VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 9_C_G_11_VFLD_BA2022_ART.pdf
334.337
2022 1ste aanpassing – ontwerp 9_C_G_11_VFLD_BA2022_ART.pdf
334.337 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 9_C_G_11_VFLD_BO2022_ART.pdf
284.741
2022 Opmaak - ontwerp 9_C_G_11_VFLD_BO2022_ART.pdf
284.741 VR 2021 2810 MED.0372-8 BBT Financiën en Begroting.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 11_Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD)_BU2021.pdf
205.640 VR 2022 2005 MED.0181-21 BBT Financiën en Begroting.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 9_C_G_11_VFLD_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
9_C_G_11_VFLD_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
205.640
2021 1ste aanpassing – ontwerp 9_C_G_11_VFLD_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
9_C_G_11_VFLD_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
205.640 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 9_C_G_11_VFLD_BO2021_ART.pdf
195.703
2021 Opmaak - ontwerp 9_C_G_11_VFLD_BO2021_ART.pdf
195.703 VR 2020 2810 MED.0346-6 BBT Financiën en Begroting.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 11_VFLD_Uitvoer2020.pdf
259.391 VR 2021 2105 MED.0177-25 BBT FB.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf