< Start < Minister

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN FINANCIËN EN BEGROTING

Instelling: VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 9_C_G_11_VFLD_BO2020_ART_1_Ontv.pdf
9_C_G_11_VFLD_BO2020_ART_2_Uitg.pdf
211.811 VR 2019 0811 MED.0373-22 BBT FB.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 10_C_G_11_VFLD_BA2019_ART_1_Ontv.pdf
10_C_G_11_VFLD_BA2019_ART_2_Uitg.pdf
289.378 Beleidsdomein Financien en Begroting_d13-2-C_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 10_C_B_VFLD_BO2019_1_Ontv_G.pdf
10_C_B_VFLD_BO2019_2_Uitg_G.pdf
237.566
2019 opmaak - ontwerp 10_C_B_VFLD_BO2019_1_Ontv.pdf
10_C_B_VFLD_BO2019_2_Uitg.pdf
237.566 Beleidsdomein Financien en Begroting_d13-2-C.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf