< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Instelling: DAB INVESTERINGSPROGRAMMA ENERGIEBEHEER OVERHEIDSGEBOUWEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 15_S_A_320_IEO_BA2023_ART.pdf
40.000
2023 1ste aanpassing – ontwerp 15_S_A_320_IEO_BA2023_ART.pdf
40.000 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 15_S_A_320_IEO_BO2023_ART.pdf
40.000
2023 Opmaak - ontwerp 15_S_A_320_IEO_BO2023_ART.pdf
40.000 VR 2022 2810 MED.0398-13 BBT Digitalisering en Facilitair Management.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf