RondeNaamTotaal
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdAGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING3225209
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDAB CENTRUM VOOR INFORMATIE COMMUNICATIE OPLEIDING EN VORMING IN DE WELZIJNSSECTOR (CICOV)533
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdKONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIE3957
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdOPGROEIEN REGIE5802010
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdPRIVATE UITBETALINGSACTOREN60228
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET KADER VAN HET GEZINSBELEID1102032
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP2016024
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG195
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN929951
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMSE ZORGKASNiet van toepassing