RondeNaamTotaal
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdAGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING80819
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDAB AUDIT VLAANDEREN889
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDAB OVERHEIDSPERSONEEL20165
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdSOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEELNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdTOEGANKELIJK VLAANDERENNiet van toepassing