RondeNaamTotaal
2021 Opmaak - ontwerpANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA19027
2021 Opmaak - ontwerpBEHEER KUNSTSITENiet van toepassing
2021 Opmaak - ontwerpDAB CATERING EN SCHOONMAAK25142
2021 Opmaak - ontwerpDAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING2434
2021 Opmaak - ontwerpDAB FRANS MASEREEL CENTRUM743
2021 Opmaak - ontwerpDAB ICT39204
2021 Opmaak - ontwerpDAB KASTEEL VAN GAASBEEK1766
2021 Opmaak - ontwerpDESINGEL8409
2021 Opmaak - ontwerpEIGEN VERMOGEN INFORMATIE VLAANDEREN31383
2021 Opmaak - ontwerpEIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN921
2021 Opmaak - ontwerpKONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN8948
2021 Opmaak - ontwerpKONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDENiet van toepassing
2021 Opmaak - ontwerpLANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN3391
2021 Opmaak - ontwerpLITERATUUR VLAANDEREN10369
2021 Opmaak - ontwerpMUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN7336
2021 Opmaak - ontwerpOPERA BALLET VLAANDEREN44693
2021 Opmaak - ontwerpSOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN24835
2021 Opmaak - ontwerpTOPSTUKKENFONDS2813
2021 Opmaak - ontwerpVLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN67721
2021 Opmaak - ontwerpVLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS27340
2021 Opmaak - ontwerpVLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL21135
2021 Opmaak - ontwerpVLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAPNiet van toepassing
2021 Opmaak - ontwerpVVOB14834