RondeProgrammaProgrammaCodeNaamCodeEntiteitCodeISEomschrijvingISEBegrotingsartikelLitOmschrijvingVAKVEKAOTOLOSoort
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENCADEPARTEMENT FBCB0CZZonder ISECB0-9CAGAZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN00300ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENCADEPARTEMENT FBCB0CZZonder ISECB0-9CAGTZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN000500ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpBUDGETTAIR BELEIDCCDEPARTEMENT FBCB0CCBUDGETTAIR BELEIDCB0-9CCGACA-OW1DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID00000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpBUDGETTAIR BELEIDCCDEPARTEMENT FBCB0CCBUDGETTAIR BELEIDCB0-9CCGTCA-OW1DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID0001000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpBUDGETTAIR BELEIDCCVLAAMSE BELASTINGDIENSTCE0CCBUDGETTAIR BELEIDCE0-9CCGACA-OW1DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID00000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpBUDGETTAIR BELEIDCCDEPARTEMENT FBCB0CCBUDGETTAIR BELEIDCB0-9CCGACB-OW2GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN002362700800ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpBUDGETTAIR BELEIDCCDEPARTEMENT FBCB0CCBUDGETTAIR BELEIDCB0-9CCGACC-OW3GEWESTAANGELEGENHEDEN00256582200ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpFISCALITEITCDVLAAMSE BELASTINGDIENSTCE0CDFISCALITEITCE0-9CDGADD-OW3KILOMETERHEFFING0050146800ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpFISCALITEITCDVLAAMSE BELASTINGDIENSTCE0CDFISCALITEITCE0-9CDGADF-OW1HEFFINGEN OP LEEGSTAANDE, VERKROTTE, ONGESCHIKTE OF ONBEWOONBARE WONINGEN EN/OF GEBOUWEN00270000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpFISCALITEITCDVLAAMSE BELASTINGDIENSTCE0CDFISCALITEITCE0-9CDGADG-OW3JAARLIJKSE VERKEERSBELASTING00112594100ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpFISCALITEITCDVLAAMSE BELASTINGDIENSTCE0CDFISCALITEITCE0-9CDGADH-OW3BELASTING OP INVERKEERSTELLING0030864400ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpFISCALITEITCDVLAAMSE BELASTINGDIENSTCE0CDFISCALITEITCE0-9CDGADI-OW3EUROVIGNET00000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpFISCALITEITCDVLAAMSE BELASTINGDIENSTCE0CDFISCALITEITCE0-9CDGADJ-OW3ONROERENDE VOORHEFFING0028232200ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpFISCALITEITCDVLAAMSE BELASTINGDIENSTCE0CDFISCALITEITCE0-9CDGADK-OW3ERFBELASTINGEN00145009700ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpFISCALITEITCDVLAAMSE BELASTINGDIENSTCE0CDFISCALITEITCE0-9CDGADL-OW3REGISTRATIEBELASTINGEN00301209900ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpFISCALITEITCDVLAAMSE BELASTINGDIENSTCE0CDFISCALITEITCE0-9CDGTDM-OW3PLANBATENHEFFING00018070ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpFISCALITEITCDDEPARTEMENT FBCB0CDFISCALITEITCB0-9CDGADN-OW3BRUTO OPCENTIEMEN00786613700ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpFISCALITEITCDVLAAMSE BELASTINGDIENSTCE0CDFISCALITEITCE0-9CDGADO-OW3AUTOMATISCHE ONTSPANNINGSTOESTELLEN EN SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN007373900ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpFINANCIELE OPERATIESCEDEPARTEMENT FBCB0CBFINANCIELE OPERATIESCB0-9CEGABA-OW1ACTIEF SCHULDBEHEER004572100ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpFINANCIELE OPERATIESCEDEPARTEMENT FBCB0CBFINANCIELE OPERATIESCB0-9CEGABA-OP1ACTIEF SCHULDBEHEER0022273100ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpFINANCIELE OPERATIESCEDEPARTEMENT FBCB0CBFINANCIELE OPERATIESCB0-6CEGLBA-OL1ACTIEF SCHULDBEHEER00002926478ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpFINANCIELE OPERATIESCEDEPARTEMENT FBCB0CBFINANCIELE OPERATIESCB0-9CEGABB-OW1ACTIEF RISICOMANAGEMENT0020300ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-9QAGAZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN00000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-9QAGTZZ-OW3ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN000470ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QZZonder ISEQG0-9QAGAZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN00110300ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QZZonder ISEQG0-9QAGTZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN000890ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPVRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-9QDGTPB-OW3BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING (WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN)0002860ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQAANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-9QDGTQB-OW3BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING (WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN)00000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQAANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-9QDGAQK-OI3VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)00000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QRWONINGKWALITEITQF0-9QDGTRB-OW3BEWAKING EN VERBETERING VAN DE WOONKWALITEIT, DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WONINGEN (FONDS VOOR DE WOONINSPECTIE)0003000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QTTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENQF0-9QDGTTB-OW3GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING)0004000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QATHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM ONROEREND ERFGOEDQG0-9QGGAAA-OW3DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN00000ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QATHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM ONROEREND ERFGOEDQG0-9QGGTAB-OW3DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS ONROEREND ERFGOED)0002560ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QCKWALITEIT ONROERENDERFGOEDZORGQG0-9QGGACB-OW3ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER006300ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QCKWALITEIT ONROERENDERFGOEDZORGQG0-9QGGACB-OP3ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER0029600ontvangsten
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENCADEPARTEMENT FBCB0CZZonder ISECB0-1CAG2ZZ-LO1LONEN1227312273000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENCADEPARTEMENT FBCB0CZZonder ISECB0-1CAG4ZZ-LO1LONEN7272000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENCADEPARTEMENT FBCB0CZZonder ISECB0-1CAG2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN18381838000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENCAVLAAMSE BELASTINGDIENSTCE0CZZonder ISECE0-1CAG2ZZ-LO1LONEN5615156151000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENCAVLAAMSE BELASTINGDIENSTCE0CZZonder ISECE0-1CAG4ZZ-LO1LONEN260260000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENCAVLAAMSE BELASTINGDIENSTCE0CZZonder ISECE0-1CAG2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN75928301000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpPROVISIESCBDEPARTEMENT FBCB0CATHEMA OVERSCHRIJDENDCB0-1CBG2AA-WT1BELEIDSVOORBEREIDING EN COMMUNICATIE21971797000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpPROVISIESCBDEPARTEMENT FBCB0CATHEMA OVERSCHRIJDENDCB0-1CBG2AB-PR1VOOR DE AANPASSING VAN DE LONEN MET TOEPASSING VAN CAO’S EN VOOR UITGAVEN IN HET KADER VAN DE MONITORING537277537381000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpBUDGETTAIR BELEIDCCDEPARTEMENT FBCB0CCBUDGETTAIR BELEIDCB0-1CCG2CA-WT1DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID892892000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpBUDGETTAIR BELEIDCCDEPARTEMENT FBCB0CCBUDGETTAIR BELEIDCB0-1CCG4CA-WT1DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID100100000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpBUDGETTAIR BELEIDCCDEPARTEMENT FBCB0CCBUDGETTAIR BELEIDCB0-1CCG2CC-WT3GEWESTAANGELEGENHEDEN2760727607000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpBUDGETTAIR BELEIDCCDEPARTEMENT FBCB0CCBUDGETTAIR BELEIDCB0-1CCG2CY-IS1VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING6620066200000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpFISCALITEITCDVLAAMSE BELASTINGDIENSTCE0CDFISCALITEITCE0-1CDG2DA-WT3DOELGERICHT FISCAAL BELEID1636420964000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpFISCALITEITCDDEPARTEMENT FBCB0CDFISCALITEITCB0-1CDG2DB-WT3WOONFISCALITEIT16017671601767000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpFISCALITEITCDDEPARTEMENT FBCB0CDFISCALITEITCB0-1CDG2DC-WT3DIENSTENCHEQUES202134202134000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpFISCALITEITCDVLAAMSE BELASTINGDIENSTCE0CDFISCALITEITCE0-1CDG2DE-WT3EFFICIENTE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER2896228962000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpFISCALITEITCDVLAAMSE BELASTINGDIENSTCE0CDFISCALITEITCE0-1CDG4DE-WT3EFFICIENTE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER5050000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpFISCALITEITCDVLAAMSE BELASTINGDIENSTCE0CDFISCALITEITCE0-1CDG4DX-IS3DAB GRONDFONDS741741000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpFISCALITEITCDVLAAMSE BELASTINGDIENSTCE0CDFISCALITEITCE0-1CDG4DY-IS3RUBICONFONDS756756000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpFINANCIELE OPERATIESCEDEPARTEMENT FBCB0CBFINANCIELE OPERATIESCB0-1CEG2BA-WT1ACTIEF SCHULDBEHEER118530118530000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpFINANCIELE OPERATIESCEDEPARTEMENT FBCB0CBFINANCIELE OPERATIESCB0-1CEG2BA-PA1ACTIEF SCHULDBEHEER15164391516439000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpFINANCIELE OPERATIESCEDEPARTEMENT FBCB0CBFINANCIELE OPERATIESCB0-1CEG2BB-WT1ACTIEF RISICOMANAGEMENT945945000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpBOEKHOUDINGCFDEPARTEMENT FBCB0CEBOEKHOUDINGCB0-1CFG2EA-WT1EEN CORRECTE BOEKHOUDING VOEREN EN BEWAKEN31193088000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QZZonder ISEQG0-1QAG2ZW-IS3SAR RUIMTELIJKE ORDENING9494000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-1QAG2ZZ-LO1LONEN1638916389000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-1QAG4ZZ-LO3LONEN4747000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP WONENQF0QZZonder ISEQF0-1QAG2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN49784980000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QZZonder ISEQG0-1QAG2ZZ-LO1LONEN1692816928000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QZZonder ISEQG0-1QAG4ZZ-LO1LONEN8989000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETENQAAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QZZonder ISEQG0-1QAG2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN24081980000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPVRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDG2PA-WT3AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE WONINGEN9791097910000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPVRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDG4PB-IS3BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING (WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN)260260000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPVRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDG2PI-IS3DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN61886188000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPVRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDG2PJ-IS3VLAAMS WONINGFONDS (VWF)4074140741000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QPVRAAGZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDG5PJ-IS3VLAAMS WONINGFONDS (VWF)5108730000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQAANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDG2QA-WT3AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN3390336305000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQAANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDG4QB-WT3BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING (WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN)00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQAANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDG2QK-IS3VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)7429981519000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQAANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDG5QK-IS3VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)15215890000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQAANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDG5QL-IS3DAB FONDS FINANCIERING URGENTIEPLAN SOCIALE HUISVESTING (UPSH)0661000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQAANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDG5QM-IS3GARANTIEFONDS VOOR DE HUISVESTING01222000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QQAANBODZIJDE WONINGMARKTQF0-1QDG5QN-IS3VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT (VLABINVEST)36253625000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QRWONINGKWALITEITQF0-1QDG2RA-WT3BEWAKING EN VERBETERING VAN DE WOONKWALITEIT, DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WONINGEN104261104473000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QRWONINGKWALITEITQF0-1QDG4RB-WT3BEWAKING EN VERBETERING VAN DE WOONKWALITEIT, DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WONINGEN (FONDS VOOR DE WOONINSPECTIE)300300000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QTTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENQF0-1QDG2TA-WT3GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN1592217884000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QTTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENQF0-1QDG4TB-WT3GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING)462462000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpWONENQDAGENTSCHAP WONENQF0QTTHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENQF0-1QDG2TC-PR3PROVISIONEEL KREDIET VOOR BELEIDS- EN WERKINGSUITGAVEN BINNEN HET BELEIDSVELD WONEN241564000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QATHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM ONROEREND ERFGOEDQG0-1QGG2AA-WT3DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN20221949000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QATHEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM ONROEREND ERFGOEDQG0-1QGG4AB-WT3DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS ONROEREND ERFGOED)256256000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QBPARTNERSCHAPPEN ONROERENDERFGOEDZORGQG0-1QGG2BA-WT3DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN166166000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QBPARTNERSCHAPPEN ONROERENDERFGOEDZORGQG0-1QGG2BB-WT3ONDERSTEUNEN VAN ONROERENDERFGOEDINITIATIEVEN100121000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QBPARTNERSCHAPPEN ONROERENDERFGOEDZORGQG0-1QGG2BC-WT3ONDERSTEUNEN VAN DE WERKING VAN PRIORITAIRE ONROERENDERFGOEDPARTNERS26903263000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QBPARTNERSCHAPPEN ONROERENDERFGOEDZORGQG0-1QGG2BD-WT3STIMULEREN VAN INTERLOKALE SAMENWERKING, DEPOTWERKING EN ARCHEOLOGIEFONDSEN EN VAN PROJECTEN VOOR ONDERZOEK EN VOOR EDUCATIE EN PUBLIEKSWERKING42724559000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QCKWALITEIT ONROERENDERFGOEDZORGQG0-1QGG2CA-WT3ONDERSTEUNEN VAN ONROERENDERFGOEDINITIATIEVEN121121000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QCKWALITEIT ONROERENDERFGOEDZORGQG0-1QGG2CB-WT3ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER9672889000000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QCKWALITEIT ONROERENDERFGOEDZORGQG0-1QGG2CB-PA3ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER70007000000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpONROEREND ERFGOEDQGAGENTSCHAP ONROEREND ERFGOEDQG0QCKWALITEIT ONROERENDERFGOEDZORGQG0-1QGG2CH-IS1HOGER ONDERWIJS00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOEDVOKABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOEDV40VZZonder ISEV40-1VOG2ZZ-LO1 29662966000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOEDVOKABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOEDV40VZZonder ISEV40-1VOG2ZZ-WT1 236236000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOEDVOKABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJNVU0VZZonder ISEVU0-1VOG2ZZ-LO1 00000uitgaven
2020 Opmaak - ontwerpAPPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOEDVOKABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJNVU0VZZonder ISEVU0-1VOG2ZZ-WT1 00000uitgaven