< Start < Minister

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF

Programma: INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID

Code ISE: SR

Omschrijving ISE: ICT


Begrotingsartikel: SH0-9SKAARA-OP

Omschrijving: GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 0 0 0 VR 2021 2810 MED.0372-4 BBT Digitalisering en Facilitair Management.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 200 0 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 200 0 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 200 0 0