< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF

Programma: INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID

Code ISE: SQ

Omschrijving ISE: FACILITIES


Begrotingsartikel: SH0-9SKAAQB-OW

Omschrijving: CATERING EN SCHOONMAAK


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 1.569 0 0 VR 2024 1705 MED.0175-22 BBT Digitalisering en FM.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 1.556 0 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 1.556 0 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 1.556 0 0
2023 Opmaak - ontwerp 1.556 0 0 VR 2022 2810 MED.0398-13 BBT Digitalisering en Facilitair Management.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 998 0 0 VR 2023 1205 MED.0167-9 BBT Digitalisering en FM.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 998 0 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 998 0 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 998 0 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 998 0 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 998 0 0
2022 Opmaak - ontwerp 998 0 0 VR 2021 2810 MED.0372-4 BBT Digitalisering en Facilitair Management.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-middelen-amendementen.pdf