< Start < Minister

Ronde: 2021 Opmaak - ontwerp

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, ICT, EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN

Programma: BUITENLANDS BELEID

Code ISE: SI

Omschrijving ISE: BUITENLANDS BELEID


Begrotingsartikel: SA0-9SNAAIB-OW

Omschrijving: INTERNATIONALE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VLAANDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 Opmaak - ontwerp 98 0 0 VR 2020 2810 MED.0346-22 BBT DKBUZA.pdf