< Start < Minister

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Programma: BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID

Code ISE: PG

Omschrijving ISE: BINNENLANDS BESTUUR


Begrotingsartikel: PJ0-9PMCAGA-OW

Omschrijving: EEN SAMENHANGEND BELEID INZAKE DE LOKALE EN DE PROVINCIALE BESTUREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 1.320 0 0 VR 2019 0811 MED.0373-18 BBT Binnenlands bestuur, stedenbeleid en audit lokale besturen.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 1.682 0 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 2.000 0 0
2019 opmaak - ontwerp 2.000 0 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-middelen-amendementen.pdf