< Start < Minister

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD EN MEDIA

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Programma: BRUSSEL

Code ISE: PE

Omschrijving ISE: BRUSSEL


Begrotingsartikel: PJ0-9PGIAEX-OI

Omschrijving: VLAAMS BRUSSELFONDS


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 2.500 0 0 VR 2019 0811 MED.0373-17 BBT Brussel.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 2.567 0 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 2.487 0 0
2019 opmaak - ontwerp 2.487 0 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-middelen-amendementen.pdf