< Start < Minister

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE BEVOEGDE MINISTER(S)

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ

Departement/Agentschap: INSTITUUT VOOR LANDBOUW EN VISSERIJONDERZOEK

Programma: APPARAATSKREDIETEN

Code ISE: KZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: KD0-9KAXAZZ-OW

Omschrijving: ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 2.437 0 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 2.437 0 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 2.437 0 0
2023 Opmaak - ontwerp 2.437 0 0 VR 2022 2810 MED.0398-15 BBT Landbouw.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 2.513 0 0 VR 2023 1205 MED.0167-24 BBT Landbouw.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 2.437 0 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 2.437 0 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 2.437 0 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 2.437 0 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 2.437 0 0
2022 Opmaak - ontwerp 2.437 0 0 VR 2021 2810 MED.0372-13 BBT Landbouw en Visserij.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-middelen-amendementen.pdf