< Start < Minister

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA

Programma: CULTUUR

Code ISE: HE

Omschrijving ISE: INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUURBELEID


Begrotingsartikel: HB0-9HCATEC-OW

Omschrijving: FILMKEURING


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 0 60 0 VR 2024 1705 MED.0175-25 BBT Cultuur.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 0 61 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 0 61 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 0 61 0
2023 Opmaak - ontwerp 0 61 0 VR 2022 2810 MED.0398-11 BBT Cultuur.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 0 48 0 VR 2023 1205 MED.0167-10 BBT Cultuur.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 0 103 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 0 103 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 0 103 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 0 103 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 0 103 0
2022 Opmaak - ontwerp 0 103 0 VR 2021 2810 MED.0372-3 BBT Cultuur.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-middelen-amendementen.pdf