< Start < Minister

Ronde: 2021 Opmaak - ontwerp

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, ICT, EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA

Programma: BELEIDSVELDOVERSCHRIJDEND

Code ISE: HB

Omschrijving ISE: INVESTEREN IN INFRASTRUCTUUR


Begrotingsartikel: HB0-9HBAABB-OP

Omschrijving: DUURZAME CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 Opmaak - ontwerp 0 0 0