< Start < Minister

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT WVG

Programma: ZORGINFRASTRUCTUUR

Code ISE: GS

Omschrijving ISE: ZORGINFRASTRUCTUUR


Begrotingsartikel: GB0-9GIFASX-OP

Omschrijving: VIPA


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 23.585 0 0 VR 2021 2810 MED.0372-21 BBT Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 23.585 0 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 23.585 0 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf