< Start < Minister

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS, VOLWASSENENONDERWIJS, KWALIFICATIES EN STUDIETOELAGEN

Programma: HOGER ONDERWIJS

Code ISE: FE

Omschrijving ISE: HOGER ONDERWIJS


Begrotingsartikel: FD0-9FEDTEA-OI

Omschrijving: HOGER ONDERWIJS - BASISFINANCIERING


Bedragen (x 1000€):

Download